اقدام عجیب شهرداری قائمشهر+ عکس

شمال نیوز نوشت:

این امر در حالی اتفاق افتاده که معمولا" مسئولین ارشد استانی به پاس خدمات انجام شده تقدیر نامه های این چنینی را به زیر مجموعه های خود اهدا مینمایند که پیش از این نیز سابقه داشته اما کمتر مسئولی در پی بنر کردن لوح تقدیر و انعکاس آن در منظر عمومی بوده که همین امر شائبه هایی را برای شهروندان ایجاد نموده است.
 

 

 
 
 
/الف/
/ 0 نظر / 5 بازدید